Produktion

Vår lokal

All vår produktion sker på Almedalsvägen i Frillesås. Vi har byggt om och inrett en 180 m2 stor industrienhet helt anpassad för vår inomhusodling av Microgreens och Leafy Greens. Vår fräscha, rena och väl upplysta lokal gav oss en idealisk utgångspunkt för att anpassa el och vattenförsörjning samt möjligheten att inreda med lämpliga diskbänkar, bänkar och hyllor i rostfritt stål som gör det lätt att sanera och hålla rent vid all bearbetningen och hantering av produkterna.

Den yta som inte används till odling fördelas upp till kontor, lunchrum, besöks lounge och handikappanpassad dusch och toalett.

Strikta hygienkrav

Hela anläggningen skyddas av ett karantäns område vid entren där både anställda och besökare måste följa strikta regler för livsmedelshygien innan tillträde tillåts.

Mobiltelefoner, till exempel, måste läggas i de plastpåsar som tillhandahålls om de ska tas med in i anläggningen.. Hårnät måste användas och händerna måste tvättas för att få tillträde till odlingen.
foot mat.

En mycket kontrollerad odlingsmiljö

Temperaturen i inomhusodlingen är satt till 21 grader, vilket ger idealiska förhållanden för våra växter. Värmen kommer från ett varmluftssystem med varmvatten från en fliseldad panna.

Ett industriellt filtrerat fläktsystem byter ständigt ut en viss andel av luften i odlingsrummet mot frisk luft från utsidan. På så sätt kan vi kontrollera CO2-nivåerna. Som en extra säkerhetsåtgärd för rätt temperatur och luftfuktighet året runt har vi även luftkonditionering och luftavfuktare.

Miljösmart och hållbar produktion

All energi som används till odlingen tillhandahålls av vindkraft och en närliggande solcellspark.

För närvarande kommer vattnet från områdets egen brunn och är PH-justerat innan det används i våra odlingar. Med tiden kommer vi att övergå till att använda uppsamlat regnvatten.
water taken from the complex’s extensive roof area.

Våra odlingssystem

Vi använder oss av halvautomatiska system som är lämpliga för vårt odlingssystem. Bevattning och ljus tillförsel styrs av inställda timers för optimal tillväxt. För att optimera odlingsytan är alla odlingsenheter flyttbara på hjul eller skenor i taket. takhöjden på över fyra meter ger extra utrymme för vertikal odling.