Vår vision

Från Skottland till Mellanöstern

Graham Clark lämnade Skottland 1979 för att arbeta för de största globala företagen inom lantbruksmaskiner. Genom att utveckla och anpassa odlings och- bevattningssystem i länder världen över har Graham stor erfarenhet av utveckla ett hållbart och modernt lantbruk .Det var framför allt tiden i Saudiarabiens och Libyens öknar, där grödorna i huvudsak odlades på dåliga sandjordar där allt vatten och alla näringsämnen tillfördes från bevattningsenheter. Detta speciella och innovativa odlingssätt väckte hans intresse för hydroponik.

Planerna växer fram i Sverige

Decennier senare och tillsammans med sin fru Pia spenderade de nästan fem år av att undersöka olika produktionssystem. Flera intressanta studiebesök och deltagande på framförallt Urban Future Global Conference i Oslo 2019 gjordes. Framför allt en intressant presentation av professor Joe Cuello från University of Arizona väckte ett intresse för mikroalg odling i växthus.

Several attempts at finding a suitable location to rent or buy failed and after more than a year had gone by, they then made a decision that unless they moved ahead with something, nothing was going to happen.

Vår nuvarande lokal

I slutet av 2020 hyrdes en industrilokal av Victorsson Industries i Frillesås. Ett samarbete med INSTAGREEN i spanien inleddes. Två stycken Microgreen produktionsenheter samt en tillhörande enhet för förgroning importerades från spanien. Dom anlände i december 2020 och då började det intressanta arbetet med att montera och få dessa enheter i drift. Vissa modifieringar gjordes för att passa våra behov och vår lokal. Testproduktion av olika mikcrogreens inleddes i slutet av december 2020. Produktionsresultaten registrerades och en lista över lämpliga microgreens för kommersiell produktion upprättades. I Juni 2021 installerades ytterligare tre stycken microgreen produktionsenheter. Dessa är 1 m högre och har därför en större odling kapacitet. Den nya installationen gjorde det möjligt att öka microgreen produktionen med 300%.

Samarbete med GROWPIPES

Diskussioner inleddes med GROWPIPES i södra Göteborg. Deras system passade perfekt för vår affärsmodell att odla LeafyGreens i vertikala och hydroponiska odlingssystem Graham och Pia var angelägna om att installera flera GROWPIPE-system. Utrymmet var begränsat och det behövdes en ny lösning för att maximera produktionskapaciteten. För att utveckla och optimera GROWPIPES-systemet krävdes många möten och diskussioner. En ny och innovativ idé resulterade i att produktionsenheterna installerades på kraftiga skenor i taket. Denna konstruktionsmodell gjorde systemen mobila och maximerade odlingsvolymen på den begränsade area.

Ett helt revolutionerande sätt att tänka när man bygger upp nya odlingssystem i framtiden.

Komponenterna anlände under 2021, Victorssons förstärkte taket så att skenorna som håller ramarna kunde installeras. Ett nytt elsystem monterades av KML Elteknik AB. Candelux AB utvecklade och levererade det stora antalet LED-lampor. Helt anpassade till våra odlingssystem och till den speciella miljö som inomhus odlings kräver.

Framtiden

Lokalen i Frillesås kan nu betraktas som en “Proof-Of-Concept” lokal. Vi är redo gå in steg 2 av vår affärsplan och trappa upp produktionen av alla våra odlingssystem samt att introducera testodlingar av mikroalger. För att kunna förverkliga vår vision framåt behöver vi större lokaler med tillhörande växthus.

I mikroalg produktionen planeras det att odla Spirulina och Haematococcus som bland annat används inom läkemedelsindustrin.